Saturday, September 15, 2012

प्रेमी-प्रेमिका


प्रेमी-प्रेमिका बिचमा झगडा भएर Breakup
भएपछि :
Boy:- बस, ट्रेन अनि केटी उस्तै-उस्तै हुन्, एउटा गए
अर्को आउछ !
Girl:- रिक्सा, ट्याक्सी अनि केटा उस्तै-उस्तै हुन्,
एउटा बोलाए चार वटा आउछन !!!

ads
Powered by Blogger.