Sunday, December 9, 2012

Mundre Jokes

मुन्द्रे बिहेको भोज गएछ अनि भित्र सलाद हेरेर बाहिर आएर साथिहरुसँग भनेछ ।
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

मुन्द्रे :अहिले सम्म सब्जि त पाक्या छैन रहेछ

ads
Powered by Blogger.