Monday, March 25, 2013

शेरेकी बुढिले बच्चा पाएछिन

शेरेकी बुढिले बच्चा पाएछिन बच्चा छोरी पाएसी । शेरेले बुढिलाई भन्यो : . . . शेरे : बुढि यो छोरी को ठाउँमा छोरा भएको भए कति राम्रो हुनएथ्यो हगि ? . . . . . . . . . . . . . हुन्छ शाला राम्रो खुब नापेर तेरो आश गरेको भा यो छोरी पनि हुने थिएन । :-P :-D

ads
Powered by Blogger.