Wednesday, April 18, 2012

Nepali Ukhan - English


घाँटी हेरी हाड निल्नु Look at the neck and swallow the bone खाई न पाई छालाको टोपी लाई Eating na getting, leather cap putting एक कान दुई कान मैदान One ear two ear, playground अछ्यु खाए बछ्यु खाए , झुसे बारुलो Hornet ate bachhyu ate, hairy wasp काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ Crow crying, pina drying चिन्नु न जान्नु घचेडी माग्नु Don't know don't know push and beg भाग्यमानी को भूतै कमारो Lucky person has ghost servant म पनि खान्दानी को छोरा हो I am also a son of Tiffin Carrier कहिं नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा Nowhere festival in pot village नखाँउ भने दिनभरिको शिकार , खाउँभने कान्छा बाउकोअनुहार If no eat whole day's hunting, if eat face of uncle हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा Elephant coming elephant coming phussa becoming केटा केटी आए , गुलेली खेलाए , गुच्चाको नास Boy girl come, play slingshot, loss of marble जब भयो राती , तब बुढी ताती When it becomes night, Wife becomes hot. कस्लाई के को चिन्ता , घर ज्वाइँलाई खानाको चिन्ता Who what tension, who what tension, House son-in-law eating tension. कस्को बाउको के तागत , म पनि खान्दानको छोरा हुँ Whose father, what vitamin I'm the son of Tiffin Carrier

ads
Powered by Blogger.