Thursday, January 12, 2012

पण्डित बाजेलाई झाडा पखालाले

पण्डित बाजेलाई झाडा पखालाले
च्यापेछ..
ओखति लिने समयमा डाक्टरलाई
सोधेछन्..”के के कुरामा ध्यान दिन
पर्ला डाक्टर साव ?”
डाक्टरः “जोडले शंख नफुक्नु होला..

ads

Ditulis Oleh : Unknown Hari: 4:50 AM Kategori:

Powered by Blogger.