Wednesday, December 5, 2012

Love and money

पैसा हुदा माया गर्ने हरु त धेरै छन् !!! तर पैसा नहुदा माया गर्ने एउटै मात्र साथी छिन् !! बेला-बेलामा सम्झी राख्छिन् ! बेला -बेलामा मेसेज गरिराख्छिन् !! . . . . . भन्नु त नहुने हो, तर उनको नम्बर 1414 हो . . . .

ads
Powered by Blogger.