Saturday, December 29, 2012

Darling- my birthday - डार्लिङ भोली मेरो जन्मदिन हो

केटी :- डार्लिङ भोली मेरो जन्मदिन हो
केटा :- really ....? happy birthday
dalring in Advance !!
केटी :- के gift दिन्छौ मलाइ ?
केटा :- Ring दिन्छु :)
केटी :- Ring ? Wow sup-purb loveu
darling :)
केटा :- २ ring दिन्छु न उठाउनु नि पैसा धेरै
छैन :)

ads
Powered by Blogger.