Monday, November 5, 2012

काठमाडौं मा भुकम्प आयो

काठमाडौं मा भुकम्प आयो रे ,
,
,
tait ,,हैन
,
कुरो के हो भने नि , ,
,
,
,
,
, ,
मैले राजेश हमाल दाई लाई मिस्कल गर्या थिए
उहाको मोबाईल Vibration
मा रहेछ के

ads
Powered by Blogger.