Monday, October 29, 2012

Miss and Student - बालक : मलाई तपाई मन पर्छ !


बालक : मलाई तपाई मन पर्छ ! म तपाईंसँग विहे गर्न चाछन्छु !

शिक्षिका : मलाई बच्चा मन पर्दैन !

बालक : ठिक छ म कोसिस गर्छु कि बच्चा नहोस ।

ads

Ditulis Oleh : Online Cake Delivery in Kathmandu Hari: 5:14 AM Kategori:

Powered by Blogger.